26. Mart

Moje telo je Božije Iskustvo.

Moj život je Božije Ispoljenje.

Moja sloboda je Božije Savršenstvo.

Moja tišina je najviši Božiji Ponos.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970