27. Mart

Moja duša je zadužena za moja blistava dela.

Moje srce je zaduženo za moja uzvišena osećanja.

Moj um je zadužen za moje preobražavajuće misli.

Moj vital je zadužen za moju tekuću energiju.

Moje telo je zaduženo za moj život stremljenja.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970