25. Mart

Molitva uzdiže tvoje uzdrhtalo telo.

Koncentracija jača tvoj istraživački um.

Meditacija hrani tvoje srce puno težnje.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970