6. Januar

Ono što ja mogu da uradim. Iako sam slabiji od nekog insekta, usuđujem se da kritikujem Boga Svemoćnog. Ono što ja mogu da uradim. Mada sam sam Njegovo dete ljubavi, usuđujem se da Ga zaboravim i zanemarim.

Ono što ja ne mogu da uradim. Mada sam čovek, ne uspevam da živim pravim ljudskim životom. Ono što ja ne mogu da uradim. Iako ističem sopstveno postojanje na Zemlji, ne znam ko sam i zbog čega sam ovde.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970