7. Januar

Kada želim, nemogućnost me mrko gleda. Kada težim, mogućnost me priziva. Kada hoću, razbijam ponos nemogućnosti i preobražavam mogućnost u neminovnost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970