5. Januar

Bog mi je preneo najsrećnije vesti, da me On voli čak i ako meni nije stalo da volim Njega. Ja sam Bogu preneo najveće novosti, da mislim na Njega, iako neznanje neprestano misli na mene.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970