28. Decembar

Tri su prolazne godine od Njegovog Krštenja do Njegovog Raspeća. Ipak, u toku ovog izrazito kratkog perioda, Njegov Otac je mogao da kaže i rekao je ono što je nameravao da kaže preko usana Svog Sina.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970