27. Decembar

U Krštenju je Hrist spoznao Istinu po drugi put. U Njegovom raspeću, svet je spoznao Njega po prvi put.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970