26. Decembar

Isus je bio veliki. Veća je bila Njegova milost. Najveća je bila Njegova žrtva.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970