25. Decembar

Hrist je rekao Istinu. Istina je postojala ranije. Hrist je postao Istina. Zato Istina živi i diše na Zemlji.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970