29. Decembar

Znamo da se Petar odrekao Hrista. Isto tako znamo da Hrist nije želeo nikog drugog osim Petra da predvodi Njegovu crkvu.

Šta iz ovoga učimo? Boga ne sputavaju Njegovi kosmički zakoni. Ali On uvek s ushićenjem sluša i ispunjava Svoju beskonačnu Milost.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970