17.Decembar

Srce je bogato kada je telo čisto. Život je bogat kada je duša pouzdana.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970