16. Decembar

Upitao sam Boga šta to traži. Rekao je: „Tražim dom zahvalnosti u Mom prostranom svetu.“
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970