16. Decembar

Upitao sam Boga šta to traži. Rekao je: „Tražim dom zahvalnosti u Mom prostranom svetu.“

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs