Februar

1. Februar

Otkrio sam Istinu. Rekao sam to svetu. Svet se podsmevao. Otkrio sam Istinu. Rekao sam to Bogu. Bog je sa osmehom rekao: „Dete Moje, otkrio si Mene, takođe.“
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970