Februar

1. Februar

Otkrio sam Istinu.

Rekao sam to svetu.

Svet se podsmevao.

Otkrio sam Istinu.

Rekao sam to Bogu.

Bog je sa osmehom rekao: „Dete Moje, otkrio si Mene,

takođe.“

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs