31. Januar

Hvalio sam Boga. Bog me je blagoslovio.

Hvalio sam sebe. Bog me je blagoslovio.

Kada sam hvalio Boga, osećao sam da ne smem da radim ništa drugo osim toga.

Kada sam hvalio sebe, uvideo sam da ne mogu da radim ništa drugo osim toga. Na žalost!

Gle, moj večno samilosni Bog blagoslovi me i u mojoj mudrosti i u mojoj neukosti.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970