13. Novembar

Ako znaš kako da čekaš Boga, Bog će ti sasvim sigurno doći jednog dana. Ali, tvoja meditacija može ti dati i daje ti brže i bolje rezultate.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970