12. Novembar

Ponekad je dobro pomisliti na svoju spoljašnju bespomoćnost, ali je beskrajno bolje uvek misliti na sopstvenu unutrašnju snagu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970