13. Novembar

Ako znaš kako da čekaš Boga, Bog će ti sasvim sigurno doći jednog dana. Ali, tvoja meditacija može ti dati i daje ti brže i bolje rezultate.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs