6. Novembar

Ako je tvom životu ime duševna zahvalnost, onda iz sve snage možeš sebe da preporučiš Bogu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970