5. Novembar

Težnja duše i poniznost života moraju ponovo da se udruže i navedu da večno žive zajedno.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970