7. Novembar

Žrtva je jedina prava stvar u životu težnje. Radost žrtve je žrtvovanje. Kada žrtvuješ ono što imaš, postaješ ono što Bog jeste.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970