2. Oktobar

Usmeri svoju pažnju na unutrašnje kutke tvog života. Gle, Bog ti se osmehuje, pa imaš svaki razlog da očekuješ trajnu Radost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970