3. Oktobar

Strah je groznica težnje. Sumnja je srčani udar težnje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970