Oktobar

1. Oktobar

Iskrenost je prilika da se nešto kaže. Čistota je prilika da se nešto učini. Poniznost je prilika da se nešto bude.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970