30. Septembar

O Gospode, moj život vrvi od potreba i u tim blagoslovima uživam u punoj meri. O Gospode, Tebi nudim ono što imam i ono što jesam. Ti mi daj samo jedno: snagu predanosti.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970