29. Septembar

Ponizan sam pred veličinom onoga što moja duša razume: obogotvorenje moje fizičke svesti, preobražaj mog spoljašnjeg tela, istinsko otelovljenje Boga u meni i savršeno ispoljavanje Boga u procesu nastajanja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970