28. Septembar

Bog je veoma naporno radio za mene i ja uživam u najdragocenijim sećanjima na njegove neumorne napore. U Božijem svetu imam svoju sobu: „Zahvalnost“.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970