19. Avgust

Bog je „ja sam“ u čoveku. Čovek je san-brod Boga.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970