19. Avgust

Bog je „ja sam“ u čoveku. Čovek je san-brod Boga.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs