18. Avgust

Postoji samo jedan duhovna Majka. Ona je Bog u Njegovom ženskom aspektu. Ona ima tri imena: Bog Samilost, Bog Brižnost i Bog Savršenstvo.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970