17. Avgust

Umu je potreban prenos misli. Srcu je potrebno da prenosi i unosi osećanja. Duši je potreban razgovor u tišini.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970