26. Jul

Volim život jer Bog je Život. Volim Boga jer samo Bog zna i kaže mi da smo On i ja jedno.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970