26. Jul

Volim život jer Bog je Život.

Volim Boga jer samo Bog zna i

kaže mi da smo On i ja jedno.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs