25. Jul

Telo je stvarnost koja traga za drugim stvarnostima. Duša je stvarnost koja traži jedino Boga.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970