13. Jul

U mojoj slobodi je moje stvaranje. U mom stvaranju je moje delovanje. U mom delovanju je Božija odgovornost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970