13. Jul

U mojoj slobodi je moje stvaranje.

U mom stvaranju je moje delovanje.

U mom delovanju je Božija odgovornost.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs