12. Jul

Svakog jutra iznova osvajam svoju slobodu. Isto to radim i svake večeri. Šta je moja sloboda? Moja sloboda je težnja moje duše i Samilost Božijeg Srca.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970