17. Jun

Prava Joga i život idu jedno s drugim. Ne pokušavajte da ih razdvojite. Ako poželite da ih razdvojite, nećete uspeti. Joga i život su neodvojivi baš kao Tvorac i Njegova Tvorevina.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970