18. Jun

Joga je mudrost duše. Ova mudrost ima poslednju reč o čovekovom unutrašnjem životu. Nauka je rezultat umnog istraživanja. Današnji fizički svet je bez nauke besmislen. Današnji fizički svet je bez duhovnosti beskoristan.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970