16. Jun

Ništa ne može i neće usavršiti obrazovanje bez savršenstva u Samoostvarenju.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970