Jun

1. Jun

Čoveku je potrebna sloboda. Bog daje slobodu. Šta je sloboda? Sloboda je Božija žrtva i čovekova čudotvorna moć.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970