Jun

1. Jun

Čoveku je potrebna sloboda.

Bog daje slobodu.

Šta je sloboda? Sloboda je Božija žrtva i čovekova čudotvorna moć.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs