May 31

"„Budi kao drvo. Drvo daje senku čak i onome ko mu odseca grane.“

Šri Čajtanja

O, neznanje! Hoću da budem drvo samilosti.

O, čoveče! Hoću da budem drvo oproštaja.

O, Nebesa! Hoću da budem drvo težnje.

O, Zemljo! Hoću da budem drvo strpljenja.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970