25. Maj

Ljudska ličnost i Bogoostvarenje ne razgovaraju jedno s drugim. NIKADA.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970