26. Maj

Kada nismo saučesnici u unutrašnjem zločinu? Jedino kada osećamo da Bog jeste i da Njegovo odsustvo nije ništa drugo nego naša smrt.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970