21. Maj

Odricanje. Potrebno nam je. Odricanje. Želimo ga. Ali kako ga možemo imati? Možemo ga imati onog trenutka kada ljubav prema Bogu bude sve jača u našem srcu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970