20. Maj

Vera. Šta je vera? To je najbezbedniji put do Oslobođenja. Posvećenost. Šta je posvećenost? To je najbrži put do Oslobođenja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970