20. Maj

Vera.

Šta je vera?

To je najbezbedniji put do Oslobođenja.

Posvećenost.

Šta je posvećenost? To je najbrži put do Oslobođenja.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs